Filipino designed - MaxKey SA Berserk 2.0

Bukas na GB ng MaxKey SA Berserk by Angelo/Thesiscamper. The kit has improvements in terms of compatibility, and cap distribution. Tangkilikin ang sariling atin!

https://kbdfans.com/collections/group-buy/products/gb-r2-maxkey-berserk-sa-keycaps-set

jaydee 04 aug '19 #

2.25u shift key?

PunkSinatra 18 aug '19 #

Yun lang di ko sure. Para sa FC*m ano.

jaydee 18 aug '19 #

yeah

PunkSinatra 19 aug '19 #